Dla akcjonariuszy PLK S.A.

18.12.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki Polska Liga Koszykówki S.A (dalej: Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Polska Liga Koszykówki S.A w Warszawie przy ul. Ciołka 12. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

----

27.11.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki Polska Liga Koszykówki S.A (dalej: Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Polska Liga Koszykówki S.A w Warszawie przy ul. Ciołka 12. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. 

----

3.11.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki Polska Liga Koszykówki S.A (dalej: Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Polska Liga Koszykówki S.A w Warszawie przy ul. Ciołka 12. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

----

13.10.2020 r.  

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki Polska Liga Koszykówki S.A (dalej: Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Polska Liga Koszykówki S.A w Warszawie przy ul. Ciołka 12. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

----

22.09.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki Polska Liga Koszykówki S.A (dalej: Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Polska Liga Koszykówki S.A  w Warszawie przy ul. Ciołka 12. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

----