Lista aktualności

Zmiany w Regulaminie Rozgrywek PLK od sezonu 2019/2020

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki wprowadził zmiany do Regulaminu PLK, które dotyczą udziału w rozgrywkach zawodników miejscowych. Nowe zapisy będą obowiązywały od sezonu 2019/2020.

 

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki:

1) uchyla pkt. 13.6. i pkt. 13.7. Regulaminu PLK,

13.6 W każdej chwili podczas meczu w rozgrywkach organizowanych przez PLK, gdy piłka jest żywa (w rozumieniu Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę) na boisku musi przebywać co najmniej dwóch zawodników posiadających status zawodnika miejscowego.
13.7 Naruszenie zasad opisanych w pkt. 13.6. spowoduje przyznanie trenerowi drużyny faula technicznego (B).

2) zmienia brzmienie pkt. 13.4. Regulaminu PLK na następujące:

13.4. Do protokołu meczowego musi być wpisanych i gotowych do gry co najmniej siedmiu (7) zawodników posiadających status zawodnika miejscowego

3) wprowadza przepis o następującym brzmieniu:

W drużynie klubu biorącego udział w fazie grupowej rozgrywek organizowanych przez Euroleague Commercial Assets (Euroliga i Puchar Europy) i spółkę Basketball Champions League (Koszykarska Liga Mistrzów), po uiszczeniu jednorazowej opłaty określonej w Liście Opłat, Kar i Kaucji, musi być wpisanych do protokołu meczowego i gotowych do gry co najmniej sześciu (6) zawodników posiadających status zawodnika miejscowego.