,

Lista aktualności

Nowy Zarząd PLK S.A.

Obradująca w Warszawie Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki, w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu przez Janusza Wierzbowskiego, powołała nowy Zarząd spółki, w skład którego weszli Jacek Jakubowski i Grzegorz Bachański.

,

Prezesem Zarządu został Jacek Jakubowski, funkcję komisarza ligi w randze wiceprezesa będzie sprawował Grzegorz Bachański.

W Warszawie obradowało również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLK S.A. które dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję. W skład Rady Nadzorczej weszli Ryszard Krauze, Roman Ludwiczuk, Waldemar Łuczak, Zbigniew Polatowski, Andrzej Twardowski.

- Moja rola w PLK była przejściowa, musieliśmy przygotować nowe rozwiązania systemowe i przeprowadzić zmiany w spółce. Mam pełne zaufanie do nowego zarządu spółki, to ludzie młodzi i otwarci na nowe wyzwania – powiedział po podjęciu decyzji przewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Ludwiczuk.

Jacek Jakubowski ma 37 lat, jest absolwentem gdańskiej AWF, ukończył również podyplomowe studium handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Przez 15 lat związany był z aktualnym mistrzem Polski Asseco Prokom Gdynia, gdzie pracował jako dyrektor generalny. Pełnił również jedną z kluczowych funkcji w komitecie organizacyjnym EuroBasket 2009 - odpowiadał za dostosowanie wszystkich hal do wymogów FIBA Europe.

- Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy tego zaufania – powiedział tuż po wyborze nowy prezes PLK.

Grzegorz Bachański ma 38 lat. Z wykształcenia mediewista, historyk filozofii ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa spółek w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 15 lat związany z Polskim Związkiem Koszykówki, w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Aktualnie członek Zarządu PZKosz. Znany i ceniony sędzia, od 1999 roku sędziujący mecze rozgrywek międzynarodowych. W komitecie organizacyjnym EuroBasket 2009 pełnił obowiązki menedżera do spraw operacyjnych.