TS Wisła Kraków

30-059 Kraków, Reymonta 22
0-12 630 45 12, 0-12 630 45 22, FAX 0-12 630 45 28, sekretariat@tswisla.pl