Lista aktualności

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 11.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotem posiedzenia było między innymi przyjęcie informacji w sprawie dalszego funkcjonowania Zarządu Spółki w związku z rezygnacją p. Marcina Widomskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza powierzyła p. Grzegorzowi Bachańskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Spółki powołał p. Marka Pałusa jako prokurenta samoistnego Spółki.